Tag: Subaru Forester i-L và Subaru Forester Eyesight

Tin tức
So sánh Subaru Forester i-L và Subaru Forester Eyesight : Thiết kế, công nghệ, tính năng an toàn và giá tiền

So sánh Subaru Forester i-L và Subaru Forester Eyesight : Thiết kế, công nghệ, tính năng an toàn và giá tiền

Subaru Forester i-L và Subaru Forester Eyesight là 2 phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp của Forester 2022. Cùng nghiên cứu để xem 2 phiên bản này có gì khác nhau giúp khách hàng có được...