Các Phiên bản:Subaru Forester
Subaru Forester 2.0i-L
subaru-forester-280x150-black

Giá niêm yết:

1,128,000,000 VNĐ

Subaru Forester 2.0i-S
subaru-forester-280x150-blue

Giá niêm yết:

1,218,000,000 VNĐ

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight
subaru-forester-280x150-mossgreen

Giá niêm yết:

1,288,000,000 VNĐ

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight GT Edition
subaru-forester-gt-editon-2020-280x150

Giá niêm yết:

1,288,000,000 VNĐ


Yêu cầu báo giá