Các phiên bản:FORESTER

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight 2021

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight 2021

Giá bán chỉ từ:

1,288,000,000 VNĐ

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight GT Edition 2021

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight GT Edition 2021

Giá bán chỉ từ:

1,288,000,000 VNĐ

Subaru Forester 2.0i-L 2021

Subaru Forester 2.0i-L 2021

Giá bán chỉ từ:

1,128,000,000 VNĐ

Subaru Forester 2.0i-S 2021

Subaru Forester 2.0i-S 2021

Giá bán chỉ từ:

1,218,000,000 VNĐ