Tag: subaru outback 2023

Tin tức
Mới về Việt Nam nửa năm, Subaru Outback đã có bản nâng cấp toàn cầu

Mới về Việt Nam nửa năm, Subaru Outback đã có bản nâng cấp toàn cầu

Bản cập nhật 2023 cho Subaru Outback vừa được công bố chính thức tại triển lãm New York 2022.